Правила

Правила проведення Конкурсу «Тато року 2019»

 

1. Організатор Конкурсу «Тато року 2019» (далі – Конкурс):ТОВ «Едіпресс Україна» (надалі за текстом Організатор: м. Київ, вул. Спаська 24/15, тел. (044) 498-98-80), власник сайту www.4mаmа.ua (надалі за текстом Сайт). 

Період проведення Конкурсу: з 04 березня 2019 року по 01 червня 2019 року включно.

Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів. 

 

2. Учасники Конкурсу:

2.1. В Конкурсі можуть брати участь всi татусi, що проживають на територiї України, при наявності паспорта та ідентифікаційного коду, що посвідчує їхню особу та які виконали всі умови цих Правил.

2.2. В Конкурсі не мають права приймати участі:

- Співробітники Організатора та / або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а так само близькі родичі даних осіб (дружина / чоловік, діти, брати / сестри, батьки, бабусі / дідусі).

- Особи, які не відповідають вимогам п.2.1. Правил.

 

3. Номінації Конкурсу: 

Кількість номінації Конкурсу складає шiсть категорій: 

а) Тато-зiрка 

б) Тато-лiкар

в) Тато-спортсмен

г) Тато-блогер 

ґ) Тато-освiтянин

д) Вибiр 4mama.ua 

 

4. Склад експертної ради Конкурсу: 

а) в категорії «Тато-зiрка» – Валентина Хамайко, Людмила Барбiр, Олег Панюта,  Iгор Кондратюк, Iрма Вiтовська, Даша Павлова, Iванна Слабошпицька. Куратор категорії –  Оксана Шевченко, головний редактор сайту www.4mama.ua 

б) в категорії «Тато-лiкар» – Андрій Пеньков, Галина Соловей, Олександра Балясна, Лідія Романенко, Анастасія Дьякова, Тамара Зейналли. Куратор категорії – Юлiя Горошко, проджект-менеджер сайту www.4mama.ua, журналу та сайту “Твiй Малюк”

в) в категорії «Тато-спортсмен» - Ігор Циганик, Ірина Ліщинська, Анна Різатдінова, Ігор Чемерис. Куратор категорії – Наталя Вересюк, головний редактор сайту edinstvennaya.ua, бренд-менеджер журналу «Единственная». 

г) в категорії «Тато-блогер» - Олександра Квiтко, Анна Покровська, Олександра Нестеренко, Олена і Дмитро Грицай, Юрій Нікітінський . Куратор категорії - Юлiя Горошко, проджект-менеджер сайту www.4mama.ua, журналу та сайту “Твiй Малюк” 

ґ) в категорії «Тато-освiтянин» – Олена Масалітіна, Микола Скиба, Олександр Жук, Іванна Коберник , Наталія Мосейчук. Куратор категорії – Оксана Шевченко, головний редактор сайту www.4mama.ua

д) в категорії «Вибiр 4мама»  – Оксана Шевченко, Юлія Горошко, Тетяна Стамбовська, Валерія Лещенко, Олена Стронг, Наталка Шаманова, Ната Онацко, Марина Добвиш

5. Загальні положення про Конкурс та умови  голосування Конкурсу: 

5.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань експертної ради щодо татусiв, які зробили найбільш вагомий внесок у популярiзацiю теми вiдповiдального батькiвства (професійно та особистим прикладом), громадська дiяльнicть яких направлена на допомогу дітям у різних напрямках (волонтерство, майстер-класи, благодійність), загальне проявлення рис тата (як проявляє себе як батько, що пише/говорить про батьківство і т.д) а також привернення уваги до сайту www.4mama.ua. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції. 

5.2. Відповідальність за проведення Конкурсу та визначення підсумків Конкурсу несе Комісія. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України. 

5.3. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу. 

5.4. Дані Правила можуть бути змінені / доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни / доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил Конкурсу. 

5.5. Розміщення інформації про Конкурс відбувається шляхом повідомлення аудиторії про Конкурс та публікування фотографій татусiв, обраних під час проведення першого етапу голосування. 

5.6. Інформування аудиторії здійснюється шляхом публікування повідомлень про Конкурс, його зміст та порядок участі на сайті tatoroku.4mama.ua.

 

6. Умови голосування та право на участь у першому етапі голосування Конкурсу:

6.1. Період проведення першого етапу голосування Конкурсу з 01 лютого 2019 року по 01 березня 2010 року включно. 

6.2. У період з 01 лютого 2019 року по 01 березня 2019 року включно впродовж першого етапу голосування особи, що входять до складу експертної ради Конкурсу, за допомогою опитування шляхом анкетування проводять оцінювання номінантів у кожній з категорій, що претендують на перемогу у відповідній номінації Конкурсу «Тато року 2019 року» за наступними критеріями: 

а) зробили вагомий внесок у популярiзацiю теми вiдповiдального батькiвства (професійно та особистим прикладом); 

б) громадська дiяльнicть яких направлена на допомогу дітям у різних напрямках (волонтерство, майстер-класи, благодійність); 

в) загальне проявлення рис тата (як проявляє себе як батько, до пише/говорить про батьківство і т.д); 

6.3 За результатами першого етапу голосування визначається по 5 номінантів у кожній з категорій, які набрали найбільшу кількість балів від представників експертної ради. У випадку, якщо номінанти набирають однакову кількість балів і неможливо визначити лише 5 переможців, кількість номінантів коригується за рішенням експертної ради. Оцінювання проводиться за шкалою від «0» до «10», де «0» – «не відповідає критерію», «10» – «максимально відповідає критерію».  За результатами першого етапу голосування номiнантам  присвоюють бали шляхом ранжування за наступною схемою: 1 місце – 100 балів, 2 місце – 90 балів, 3 місце – 80 балів, 4 місце – 70 балів, 5 місце – 60 балів.

6.3.1 У категорiї “Вибiр 4mama.ua ” визначаються ТОП-10 номiнантiв  бали відповідно нараховуються наступним чином: 1 місце – 100 балів, 2 місце – 90 балів, 3 місце – 80 балів, 4 місце – 70 балів, 5 місце – 60 балів, 6 місце - 50 балів, 7 місце - 40 балів , 8 місце – 30 балів, 9 місце – 20 балів, 10 місце – 10 балів ; 

6.4. Всі Учасники першого етапу голосування Конкурсу, беручи в ньому участь, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх. Учасники також підтверджують, що ознайомлені зі своїми правами та дають згоду ТОВ «Едіпресс Україна» та партнерам Конкурсу на надання, внесення в базу та обробку персональних даних відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з комерційною метою. 

6.4.1. Будь-які онлайн-інструменти, котрі дозволяють покращити рейтинг номінанта, з метою накручування кількості голосів,  вважаються незаконними і  Організатор має право зняти та/або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це номінанта.7. Визначення ТОП-5 номінантів кожної категорії першого етапу голосування Конкурсу «Тато року 2019». 

 7.1. Підрахунок голосів за голосуванням здійснюється Організатором Конкурсу до 12:00 4 березня 2019 року включно. 

7.2. До наступного етапу потрапляють номінанти – переможці першого етапу в кожній з категорій Конкурсу «Тато року 2019», які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування. 

7.3 У категорiї “Вибiр 4mama.ua ” визначаються ТОП-10 номiнантiв

 

8. Умови голосування другого етапу Конкурсу: 

8.1. Період проведення другого етапу голосування Конкурсу з 13 березня 2019 року по 1 червня 2019 року включно. Етапи проведення другого етапу голосування та підведення підсумків Конкурсу: - розміщення інформації про Конкурс на сайті www.4mama.ua; - розміщення інформації щодо номінантів Конкурсу на сайті www.tatoroku.4mama.ua; - проведення голосування за номінантів Конкурсу в кожній з категорій відвідувачами  Сайту; - визначення переможців Конкурсу за сукупною оцінкою голосування експертної ради та відвідувачів  Сайту; - проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу «Тато року 2019 року» до 12 червня 2019 року включно. 

8.2. Другий етап Конкурсу полягає у визначенні «Тато року 2019» за процедурою, викладеною в цих правилах. Вибір проводиться читачами Сайту у кожній з 6 категорій – номінантів, визначених під час першого етапу голосування Конкурсу. Фотозображення татусiв у кожній з 6 категорій розміщуються на сайті tatoroku.4mama.ua. 

8.3. У період з 13 березня 2019 року по 1 червня 2019 року (до 12 години дня) впродовж другого етапу голосування відвідувачі Сайту шляхом інтернет-голосування на сайті tatoroku.4mama.ua віддають свої голоси кожній з тат-номінантів у 6 категоріях, що претендують на звання «Тато року 2019» за результатами першого етапу голосування. Бали номінантам нараховуються Відвідувачами  шляхом ранжування за наступною схемою: 1 місце – 100 балів, 2 місце – 90 балів, 3 місце – 80 балів, 4 місце – 70 балів, 5 місце – 60 балів. Кількість голосів, які Вiдвiдувачі впродовж другого етапу голосування можуть віддати за номінантів Конкурсу з однієї IP-адреси, – 1 голос за одного тата в кожній з 6 категорій протягом однієї доби. 

8.4. У категорiї “Вибiр 4mama.ua ” через більшу кількості номінантів бали за другий етап онлайн-голосування відповідно нараховується наступним чином: 1 місце – 100 балів, 2 місце – 90 балів, 3 місце – 80 балів, 4 місце – 70 балів, 5 місце – 60 балів, 6 місце - 50 балів, 7 місце - 40 балів , 8 місце – 30 балів, 9 місце – 20 балів, 10 місце – 10 балів ; 

8.5. За результатами другого етапу Інтернет-голосування Організатори Конкурсу в період з 1 червня 2019 року по 10 червня 2019 року приймають остаточне рішення та визначають одного тата в кожній з 6 категорій, які набрали найбільшу кількість голосів за сукупною оцінкою голосування експертної ради та відвідувачів Сайту. 

8.6 Усі Учасники другого етапу голосування Конкурсу, беручи в ньому участь, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватися їх і виконувати. Учасники також підтверджують, що ознайомлені зі своїми правами та дають згоду ТОВ «Едіпресс Україна» та партнерам Конкурсу на надання, внесення в базу та обробку персональних даних відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з комерційною метою. 

 

9. Підведення підсумків голосування: 

9.1. Підрахунок голосів другого етапу голосування Конкурсу здійснюється Організатором Конкурсу до 12:00 10 червня 2019 року включно. 

9.2. Імена лідерів 2 етапу голосування розміщуються на сайті tatoroku.4mama.ua. 

9.3. Для вручення Премії Конкурсу «Тато року 2019» Організатор проводить Церемонію нагородження переможців в один із днів у період до 10 червня 2019 р. 

9.4. Імена переможців Конкурсу за сукупною оцінкою голосування експертної ради та відвідувачів  Сайту розміщуються на сайті tatoroku.4mama.ua у період до 10 червня 2019 р. 

9.5. Кожний голосуючий має право стати учасником розіграшу подарунків від Організатора Конкурсу. Переможці розіграшу визначаються за допомогою програми random. Усього визначається 3 переможці розіграшу. Розіграш проводиться серед всіх хто брав участь у голосуванні у період з 13 березня 2019 року по 1 червня 2019 року включно по всій території України, крім території проведення АТО, а також АР Крим, для всіх повнолітніх дієздатних осіб, які взяли участь у другому етапі голосування Конкурсу на сайті tatoroku.4mama.ua. Переможці розіграшу будуть повідомлені про можливість отримання подарунку шляхом особистого повідомлення в ОП соцмережі до 10 червня 2019 року. Для отримання подарунку переможець розіграшу повинен особисто забрати подарунок протягом 7 (семи) робочих днів з дати надсилання повідомлення Організатором розіграшу за адресою: 04070 Київ, вул. Спаська, 24/15, ТОВ «Едіпресс Україна» (в робочі дні з понеділка по п’ятницю). Для отримання подарунку переможець повинен мати при собі оригінал паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Якщо учасник розіграшу, який мав право на отримання подарунку, не звернувся до Організатора розіграшу та не надав необхідні документи у порядку, визначеному в цих Правилах, протягом 7 (семи) робочих днів з дати оголошення переможців розіграшу Організатором, він втрачає право на отримання подарунку. 

9.6. Подарунками розіграшу серед учасників другого етапу голосування Конкурсу є: - квитки на відвідування Церемонії нагородження переможців Конкурсу «Тато року 2019» у період до 10 червня 2019 р. (всього 6 квитків, по 2 шт. кожному переможцю розіграшу). Грошовий еквівалент Подарунку не надається.